👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan - Tala, läsa, skriva

Skapad 2019-01-08 09:30 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola 4 – 5 Svenska
I ämnet svenska arbetar vi med olika typer av texter. Ni får skriva och läsa om de olika texternas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt. De texter vi arbetar med är argumenterande texter, återberättande texter, berättande texter samt faktatexter.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa återberättande texter och förstå hur den återberättade texten är uppbyggd.

- göra textkopplingar

- ställa frågor till texten för att få svar på frågorna: vem, vad, när, var, hur och varför..

- sammanfatta det viktigaste i det man läser.

- skriva återberättande text med rubrik, inledning, varierande tidsord, kronologisk ordning och avslutning.

- lära sig använda verb i preteritum.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika återberättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra tankekartor i form av röda tråden

- hur man på olika sätt muntligt kan presentera ett ämne för en publik.

- göra återberättande muntliga presentationer inför klassen.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar, dina texter etc

- den muntliga presentationen: där du presenterar din text muntligt inför en publik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6