Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans åk 7

Skapad 2019-01-08 09:30 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Idrott och hälsa
I området "Dans" kommer ni att få lära er en dans av mig och sen redovisa i grupper!

Innehåll

 

 

 LPp Musik och rörelse år 7

 

Lärande mål:

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang  

 

Centralt innehåll

 

 

Rörelse

 

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

 

 

 

 

• Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

 

 

Uppgift och upplägg

Ni kommer under momentet att få en dans av mig. Denna dans består av fyra steg och varje steg består av två stycken 8:or. Ni ska tillsammans i gruppen, en grupp jag bestämmer, öva in denna dans. Ni ska även skapa fyra egna steg (totalt 4:a 8:or). Totalt kommer dansen alltså att innehålla 12 8:or. Två av dessa steg ska baseras på ”bassteg” som ni får av oss och som sedan ska personifieras genom egna tillägg i form av t.ex. armar, nivåskillnader eller positionsförändringar och två 8:or ska skapas helt på egen hand.

Dansen ni ska redovisa innehåller alltså totalt 12st 8:or varav åtta ni får av mig. Dansen kommer att utföras till en låt vald av mig. Alla grupper dansar till samma låt.

Redovisning/bedömning

 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du utför dansen. Jag kommer att titta på hur ni utför rörelserna samt hur väl ni lyckas utföra rörelserna i takt till musiken. Gruppens uppvisning av slutprodukten kommer att dokumenteras på film för att underlätta och säkerställa rättvis och korrekt bedömning.

 

Bedömningsmatris

 

E                                         C                                                               A

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

 

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

 

1.       Eleven kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken

 

Ex. Eleven utför dansstegen med viss säkerhet.

 

 

1.       Eleven kan anpassa rörel­serna relativt väl i relation till den valda musiken

 

 

Ex. Eleven utför dansstegen med relativ säkerhet.

 

1.       Eleven kan anpassa rörel­serna väl i relation till den valda musiken

 

 

Ex. Eleven utför dansstegen med säkerhet.

 

2.       Eleven kan till viss del röra sig i förhållande till musi­kens grundpuls med olika rytmiseringar

 

Ex. Eleven dansar till viss del i takt till musikens grundpuls.

 

 

 

2.       Eleven kan röra sig relativt väl i förhållande till musi­kens grundpuls med olika rytmiseringar

 

 

Ex. Eleven dansar relativt väl i takt till musikens grundpuls.

 

 

2        Eleven kan röra sig väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmi­seringar

 

 

Ex. Eleven dansar med säkerhet till musikens grundpuls.

 

 

 

Tidsplanering

V. 2 Intro + musikanalys   V.3 Övningstillfälle1 + Övningstillfälle2

 V.4 Övningstillfälle 3 + Övningstillfälle 4  V.5 Övningstillfälle 5 + Övningstillfälle 6  

  V.6 Övningstillfälle 7 + Övningstillfälle 8   V.7 Redovisning!

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
    Idh
  • Centralt innehåll
  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
    Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: