👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematikplanering vt -19

Skapad 2019-01-08 09:35 i Centralskolan Tierp
Grundskola F
Terminsplanering i matematik åk 8 vt-19

Innehåll

Denna termin ska vi arbeta med ämnesområdena 

Samband, Procent, Sannolikhet samt Problemlösning.

Terminsplaneringen nedan är en översikt där man ser vilken läxa som ska lämnas in vilken vecka, och när proven är planerade. Denna planering är mycket viktig att följa för att hinna med hela kursen under terminen/ läsåret. Det som står på terminsplaneringen är det som kommer att stå i veckobreven men ibland med vissa justeringar och uppdateringar som behöver göras.

 Terminsplanering i matematik åk 8 vt-19

 v. 2       Vi börjar med arbetsområdet Samband ( kap 4) samt programmering ; samband och linjära samband

v.3         Proportionalitet , samband och hastighet , 

v.4         "Begrepp och resonemang", "Sant eller falskt" diagnos på området Samband, blå eller röd kurs

v.5          Repetition 13, 14, och 15 samt röd kurs

v.6          Uppslaget, röda eller svarta sidor 

              Torsdag - prov 1 och fredag - prov 2

v.7          Nytt arbetsområde "Procent ( kap. 5) ; delen -det hela - andelen, beräkna andelen i procent, beräkna delen

v. 8        Sportlov

v. 9        Förändringsfaktorer, Jämför med procent, " begrepp och resonemang"  

              Läxa : repetition 17  till torsdag v.9

v. 10      " Sant eller falskt" , Diagnos på Procent och därefter blå eller röda sidor

              Läxa - Repetition 18 till torsdag v. 10

v.11       Blå eller röd kurs på procent.

             Läxa - Repetition 19 till torsdag

v.12      Uppslaget, röd kurs eller svarta sidor  

             Torsdag - prov del 1  och fredag -  prov del 2 

v.13      Nytt arbetsområde " Sannolikhet" ( kap 6 ) ; Sannolikhet och slumpförsök, Beräkningar med sannolikhet

             Läxa - repetition 20 till torsdag

v.14      Prao

v.15     Upprepade hädelser och träddiagram, Oberoende och beroende händelser, Sannolikhet genom statistik, Kombinatorik

            Läxa  - Repetition 21 till torsdag

v.16     Påsklov

v.17     Simulera tärningskast med kalkylprogram, " Begrepp och resonemang", " Sant eller falskt"

           Läxa  - Repetition 22 till torsdag

v.18    Diagnos på Sannolikhet, därefter blå eller röd kurs

v.19    Uppslaget, Röd kurs eller svarta sidor

           Torsdag - prov del 1 och fredag - prov del 2 

v. 20  - 23    Problemlösning i matematik

v.24    Skolavslutning onsdag 12 juni