👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 6

Skapad 2019-01-08 09:37 i Backa skola Tanum
Grundskola 6 Matematik
Du ska få chansen att bl a lära dig hur man räknar med okända tal, olika symboler och någor som heter ekvation.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet med denna undervisning är att du skall

- veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t ex x + 4 eller 8 - y
- förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
- veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
- kunna förklara vad en ekvation är och kunna lösa den

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskravBedömning

Jag kommer bedömma

* hur väl du kan de mål som du ska kunna inom detta område
* hur du visar dina kunskaper muntligt och skriftligt
* i slutet av arbetsområdet kommer ett skriftligt prov på det som vi har gått igenom

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde i ca 3 veckor.

Vi kommer att arbeta med detta område på följande sätt:

* genomgångar
* arbetsblad
* praktiska uppgifter
* enskilt arbete
* gemensamma diskussioner

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov så att både elever och lärare ser hur vi har lyckats med vårt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6