👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2019-01-08 09:38 i Gylle skola Trelleborg
Ett arbete kring tre av våra vanligaste ordklasser: substantiv, adjektiv och verb. Grammatiken hjälper oss att förstå hur ett språk är uppbyggt. Ord som har liknande egenskaper och funktioner tillhör samma ordklass.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Ordklasser år 4-5

Innehåll

Syfte

  Syftet med arbetsområdet är att du ska känna igen de olika ordklasserna, förstå deras funktion och kunna ange vad som är typiskt för respektive ordklass och att förstå och kunna använda olika grammatiska termer.

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

- känna igen ett substantiv och veta om det står i plural och singular.

- känna igen ett adjektiv och veta hur man böjer det och veta att det heter komparera när man böjer det

- känna igen ett verb samt kunna böja verbet 

 

 

 

Bedömning

Du bedöms efter dina insatser på lektionerna och genom det avslutande provet.

 • Din förmåga att använda ordklasserna substantiv, adjektiv och verb när du skriver och arbetar med texter/uppgifter.
 • Din förmåga att avgöra om ett substantiv står i singular eller plural
 • Din förmåga att komparera adjektiv.
 • Din förmåga att kunna känna igen ordklasserna substantiv, adjektiv och verb i en text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Substantiv, verb och adjektiv

Grammatik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
De tre ordklasserna (substantiv, adjektiv, verb)
Har svårt att identifiera de olika ordklasserna, Har svårt att förstå ordklassernas olika nyckelbegrepp.
Kan identifiera de olika ordklasserna, Känner till de flesta av ordklassernas nyckelbegrepp.
Du kan de grammatiska termerna. Du kan fritt och ledigt identifiera de olika ordklasserna, förstå hur de skiljer sig åt och hur man kan använda dem.
Du är väl förtrogen med de grammatiska termerna. Du är väl förtrogen med ordklassernas specifika drag. Du känner till större delen av ordklassernas regler - och kan tillämpa dem.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Substantiv
Har svårt att identifiera substantiv.
Kan identifiera ett substantiv.
Förstår skillnaden mellan abstrakta och konkreta substantiv. Förstår skillnaden mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektive obestämd form. Är medveten om att substantiv är indelade i ental och flertal (numerus).
Kan fritt och ledigt se skillnad mellan abstrakta och konkreta substantiv. Kan fritt och ledigt se skillnad mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektive obestämd form. Är förtrogen med att dela in substantiv i ental respektive flertal (numerus). Kan tillämpa sina kunskaper om ordklassen - och sätta dem i ett sammanhang.
Adjektiv
Har svårt att identifiera adjektiv.
Kan identifiera ett adjektiv.
Kan fritt och ledigt komparera ett adjektiv samt böja adjektivet efter det substantiv det beskriver.
Kan tillämpa sina kunskaper om ordklassen och kan sätta dem i ett sammanhang.
Verb
Har svårt att identifiera verb.
Kan identifiera ett verb.
Förstår skillnaden mellan olika tempus. Kan ta tema på olika verb.
Kan avläsa huruvida en text är skriven nutid, dåtid eller framtid. Kan tillämpa sina kunskaper om ordklassen - och sätta dem i ett sammanhang.