Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och mänskliga rättigheter

Skapad 2019-01-08 09:38 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Kan vi tro på allt vi läser? Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp? Vad innebär de mänskliga rättigheterna och vilka rättigheter har jag som barn? Dessa frågor och många fler ska detta arbetsområde handla om…

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Beskriva, förklara och resonera kring de mänskliga rättigheterna, barns rättigheter och barnkonventionen.
Beskriva, förklara och resonera kring vilka skyddsnät det finns i samhället för barn och vuxna.
Resonera kring olika samlevnadsformer.
Få kännedom om olika minoritetsgrupper.
Granska olika källor utifrån budskap, avsändare och syfte. Kan vi tro på allt vi läser?
Förklara begreppen; jämlikhet, solidaritet, empati och rättvisa.
Redogöra för det som är grunden i demokratiska beslut i samhället, i skolan och allmänt.

 

Hur ska vi arbeta?

 

Gemensam läsning, gemensamma diskussioner. Föreläsning av lärare.

 

Kortare enskilda och parvisa arbetsuppgifter.

 

Arbete med hjälp av Ipad.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

Se Ci

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Skriftliga uppgifter enskilt och gemensamt.

 

Diskussioner i större och mindre grupp.

 

Bedömningsuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: