👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland åk 7

Skapad 2019-01-08 09:58 i Klaraskolan Halmstad
Vilka spår av den grekiska antiken finns kvar idag och hur påverkar den oss?
Grundskola 7 Historia
Det antika Grekland var en period av enorm kreativitet, både politiskt och kulturellt. Det var då som bland annat demokratin, vetenskapen och idrotten föddes. Även i modern litteratur, konst, film och teater kan man hitta många spår från den grekiska mytologin med alla dess gudar i Olympen. Myterna spelade också en viktig roll i den tidens filosofi och vetenskap och avbildades ofta i den samtida konsten.

Innehåll

När du arbetat klart med detta område ska du:

 • Kunna berätta om och känna till några av de vanligaste antika gudarna och deras berättelser
 • kunna redogöra och förklara några nutida fenomen som t ex våra olympiska spel, och hur de kan kopplas till antiken
 • kunna beskriva den grekiska demokratin och jämföra den med dagens
 • kunna göra en jämförelse mellan grekiska stadsstaterna Aten och Sparta
 • resonera kring kvinnornas roll i antikens Grekland

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna förklara, resonera och använda ämnesspecifika ord och begrepp

 

Uppgifter

 • Gudar och hjältar i Grekisk mytologi

 • Romarriket

 • Sparta och Athen

 • Lektion 1 och 2

 • Lektion 3

 • Lektion 4

 • Lektion 5,6 och 7

 • Lektion 8 och 9

 • Lektion 3

 • Lektion 4

 • Lektion 5 6 och 7

 • Lektion 4

 • Lektion 8

Matriser

Hi
Antikens Grekland åk 7. Visa grundläggande/goda/mycket goda kunskaper genom att

På väg att nå målen
Grundläggande
God
Mycket god
Spår av historien
Resonera om och kunna redogöra för något spår av den grekiska antiken som finns kvar idag.
Resonera om och kunna redogöra för flera olika spår av den grekiska antiken som finns kvar idag, som du i några fall underbygger med exempel och förklaringar.
Resonera om och kunna redogöra för flera olika spår av den grekiska antiken som finns kvar idag, som du underbygger med exempel och förklaringar.
Jämföra epoker, likheter och skillnader
Göra jämförelser mellan Aten och Sparta som visar på några skillnader och/eller likheter.
Göra jämförelser mellan Aten och Sparta som visar på flera skillnader och/eller likheter, som du i några fall fördjupar genom exempel och förklaringar.
Göra jämförelser mellan Aten och Sparta som visar på flera skillnader och/eller likheter, som du dessutom fördjupar genom exempel och förklaringar.
Samhällsliv förr och nu, jämförelser
Göra jämförelser mellan män och kvinnor i det antika Grekland som visar på några skillnader.
Göra jämförelser mellan män och kvinnor i det antika Grekland som visar på flera olika skillnader som i några fall fördjupas genom exempel eller förklaringar.
Göra jämförelser mellan män och kvinnor i det antika Grekland som visar på flera olika skillnader som fördjupas genom exempel eller förklaringar.
Spår av historien, jämförelser med modern tid, demokratins framväxt
Redogöra för den grekiska demokratin genom att ange några kännetecken.
Redogöra för den grekiska demokratin genom att ange flera kännetecken som du också i några fall jämför med demokratin i Sverige idag.
Redogöra för den grekiska demokratin genom att ange flera kännetecken som du också jämför med demokratin i Sverige idag.
Gudar och mytologi
Känna till och kunna berätta ytligt om några av de antika grekiska gudasagorna
Känna till och kunna berätta om flera av de antika grekiska gudasagorna
Känna till och kunna berätta utförligt om flera av de antika grekiska gudasagorna