👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 8 fysik

Skapad 2019-01-08 09:59 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Värme och väder. Du kommer att få lära dig varför det blir varmt och kallt på jorden ute som inne.Jorden håller på att bli allt varmare.Du kommer att få lära dig varför och vad det kan innebära för dig.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Vad händer när föremål värms upp?

Vad är den absoluta nollpunkten?

Vad händer när jorden stiger med 2 grader?

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

När du är klar med detta arbete ska du kunna rita koordinater.

Kunna ange  koordinater för en punkt i ett koordinatsystem.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Du ska arbeta digitalt och med traditionella  läromedel. Du ska arbeta med andra elever i din grupp. Du kommer att arbeta med detta område från vecka 2-8. Du kommer att redovisa ditt arbete skriftligt.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Du kommer att få digitalt stöd, tillgång till ordlistor och av din lärare. Du kan även ta hjälp av dina klasskamrater. Läxhjälpen finns även om du behöver lite extra tid.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Skriftligt och muntligt.

 

 

Matriser

Fysik år 8 fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- använder vardagligt språk med inslag av naturvetenskapliga begrepp och ord - framför din åsikt - en del eget tyckande men mesta dels fakta - analyserar utifrån något perspektiv - analyserna görs mestadels utifrån upplevelser - finns visst stöd i naturvetenskapen
- använder till mesta dels ett naturvetenskapligt språk - ingen tydlig gräns för vad som är åsikter och fakta - analyserar utifrån olika perspektiv - analyserar utifrån upplevelser men också fakta - finns stöd i vetenskapen - försök till fördjupning/ breddning av diskussion - enkel resonemangskedja
använder ett naturvetenskapligt språk - anpassat språket efter uppgift/ämne/sammanhang - använder resonemangskedjor - argument grundar sig på fakta - breddar/fördjupar diskussionen/ resonemangen genom att ta in ytterligare fakta eller fler perspektiv - generaliserar