👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema värdegrund

Skapad 2019-01-08 10:02 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola F – 9
Vi kommer att jobba med skolans värdegrund. Fjb skolas vision har dessa ledord. Respekt, Engagemang, , Självförtroende, Empati, Nyfikenhet När vi jobbar med detta får du träna på att göra rätta val.

Innehåll

Filmer, som vi sedan diskuterar tillsammans.

Lekar och övningar.

Bild och skapande.

Sagor och berättelser.

Tidsplan: arbetet kommer att vara under hela läsåret tillsammans med klass 1. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11