Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TM-slöjd ÅK8 Konstprojekt.

Skapad 2019-01-08 10:08 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
Under VT TM-slöjd ÅK8 så jobbar vi med porslinslera och skapar ett konstverk med lera i centrum. Din enda begränsning är din egen fantasi. Till din hjälp har du allt övrigt material i TM-salen och dess redskap och verktyg. Vi går även i skog och mark för att hitta vad vi behöver. Du börjar med att skiss över ditt konstverk och fyller på med checklista av annat material som du måttbestämmer. Innan du startar ditt arbete så gör du en presentation över ditt arbete där du inkluderar skisser och anteckningar. Projektet avslutas i slutet av maj med ett versnissage där hela skolan bjuds in och du själv berättar kring vad du vill förmedla med ditt verk. Glöm inte att ha dator med dig till slöjden!

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

 

 

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.  

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Slöjden i samhället - Att utforska vad slöjden i samhället kan ha för värde och plattform över tid. Hur förändras uttrycket i konsthantverk?

 

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Genom att se film, söka på nätet och låta dig ispireras av både arketektur, konst och design . Du arbetar både i grupp och enskilt i slöjdprocessen genom att inspirera och låta dig inspireras av andras arbete.

 

 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Genom att vara delaktig på genomgångar och ta stöd av klasskamrater samt av mig som lärare så kommer du att få grunderna till det som sedan blir ditt eget skapande av ditt unika konstverk

 

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du presenterar ditt arbete skriftligt genom en arbetslogg där jag som lärare ger dig feedback. individuell genomgång och presentation av text och färdig produkt mot slutet av VT-19. Du gör också en muntlig presentation under "Rinkebyskolans slöjd /vårsalong 2019" då vi tar emot alla på skolan under en dags vernissage.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
    Sl
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
    Sl

Matriser

Sl
TM-slöjd ÅK8 Konstprojekt.

Kunskapskrav LGR-11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
del av kunskapskrav
del av kunskapskrav
del av kunskapskrav

del av kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Sl
slöjd Konstprojektet åk. 8

Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

E
C
A
Ny nivå
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

E
C
A
Ny nivå
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Ny rubrik

E
C
A
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: