Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2019-01-08 10:13 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar vidare med de fyra räknesätten, bråk, procent, decimaltal och geometri.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:

 • kunna jobba självständigt, i par samt i grupp.
 • be om hjälp då du inte förstår.
 • delta i matematikdiskussioner.

Undervisning och arbetsformer

 • gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp och repeteras.
 • arbete på egen hand där du visar dina lösningar i ditt räknehäfte.
 • gemensamt arbete tillsammans med klasskompisar.
 • gemensamt arbete i klassen där du får presentera dina lösningar

Du kommer att få undervisning om:

 • problemlösning
 • division med minnessiffra och rest
 • negativa tal
 • de fyra räknesätten och likhetstecknets betydelse
 • jämföra och storleksordna bråk
 • hur man räknar ut en del av ett antal (räkna med bråk)
 • skriva bråk som decimaltal
 • procent- hundradel
 • kunna räkna med procent (100%, 50% och 25%)
 • läsa av hur många procent som visas i cirkeldiagram
 • kombinatorik
 • decimaltalets siffrors värde och namn
 • avrunda och räkna överslag med decimaltal
 • räkna med decimaltal med alla de fyra räknesätten
 • vinklar (räta, spetsiga och trubbiga), grader
 • mäta och rita vinklar med hjälp av gradskivor
 • vinkelsumman i trianglar
 • symmetri

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att räkna med de fyra räknesätten. 
 • Din förmåga att avläsa och räkna med negativa tal
 • Din förmåga att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk.
 • Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal. 
 • Din förståelse för procent, hundradel.
 • Din förmåga att avläsa och räkna med procent (100%, 50% och 25%)
 • Din förståelse för att räkna med kombinatorik.
 • Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning. 
 • Din förmåga att räkna med decimaltal med de fyra räknesätten.
 • Din förmåga att använda vinklar, grader, vinkelsumma och gradskiva.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja & använda matematiska metoder
De fyra räknesätten: Du ska kunna välja och räkna med rätt räknesätt för att lösa uppgiften. Förståelse för likhetstecknets betydelse.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Använda matematiska begrepp
Prioriteringsregeln: Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14+8*4
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Tal: Förstå vad som menas med negativa tal. Kunna jämföra och storleksordna negativa och positiva tal.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Bråk: Skriva en halv med olika bråk. Jämföra och storleksordna bråk. Räkna ut en viss del av ett antal.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
Bråk som decimaltal: Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska uttrycksformer
Procent: Veta att en hel är 100%, halv är 50% och en fjärdedel är 25%. Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är. Dela upp det hela i olika procentsatser.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Lösa problem med strategier och metoder
Kombinatorik: Veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. 2 kepsar och 3 t-shirts.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Decimaltal: Avrunda tal med en eller två decimaltal till närmsta heltal. Räkna med decimaltal med de fyra räknesätten
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Överslagsräkning och rimlighet: Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt. Avrunda summan till närmsta heltal.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Välja och använda matematiska metoder
Vinklar - mäta och rita: Mäta och rita vinklar med en gradskiva. Räkna med vinkelsumman i en triangel.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Använda matematiska begrepp
Vinklar - begrepp: Vet att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel är mer än 90 grader. Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska begrepp
Symmetri: Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: