👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse Delfinskolan Fritids F-3

Skapad 2019-01-08 10:14 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik Idrott och hälsa SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
På fritids kommer vi varje måndag eftermiddag att gå på utedag och arbeta pedagogiskt med hjälp av leken, närmiljön och fysisk rörelse.

Innehåll

Utevistelse Delfinskolan fritids F-3

Vårt uppdrag inom fritidshemmet är att ge elever förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

Utemiljön och utevistelsen är en positiv miljö där barns lärande och utveckling får många möjligheter till att påverkas och utmanas på olika sätt. Det är en direkt upplevd situation i utemiljön som erbjuder spänning, gemenskap och kunskap om världen och naturen runt omkring oss. Det finns studier som visar att barn håller sig friskare under utevistelse, ökar koncentrationsförmågan och upplever mindre stress än i en inomhusmiljö. Bemötande av andra personer, hur samhället fungerar och säkerhet i trafiken är några av de viktiga faktorerna vi tränar med barnen. 

 

Mål;

Att oavsett kön eller tidigare erfarenheter uppmuntra eleverna att delta i olika aktiviteter.

Att i det dagliga arbetet främja och förespråka jämställdhet (att flickor och pojkar har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter).

Eleverna tar ansvar för och förstår konsekvenserna av sitt eget handlande oavsett om det gäller material eller person.

 

På Delfinskolans fritidshem arbetar vi för att alla elever ska;

Ska bli sedda, hörda lyftas fram vad gäller deras goda egenskaper och styrkor

Får möjligheter att umgås och samarbeta i blandade grupper

Ska kunna följa de trivselregler som vi tillsammans sätter upp

Känner att fritidshemmet är en trygg, rolig och meningsfull plats

Kan acceptera och respektera varandras olikheter

Kommunicerar öppet och känner sig lyssnad på

Tar ansvar för sina egna handlingar

Är trygga i sig själva och har utvecklat sin självständighet

Känner att de har en självklar plats i gruppen

Upplever verksamheten som rolig och meningsfull

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -