👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema experiment fritids

Skapad 2019-01-08 10:14 i Frösakullsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F – 3
Vi kommer att arbeta med ett experiment-tema på fritids. Varje torsdag kl. 15-16 presenteras ett spännande experiment som eleverna ska få genomföra.

Innehåll

Under ungefär 4 veckor (vecka 4-7 2019) kommer vi på fritids att arbeta med tema experiment. 

Innan jul hade vi ett fritidsråd på fritids där eleverna önskade teknik och experiment.

Vi beslutade att rikta in oss på temat experiment under en fyra veckors period, för att utgå från elevgruppens intresse och behov.


Vårt mål är att få eleverna att upptäcka och entusiasmeras av naturvetenskapen och vad som händer vid de olika försöken.

Eleverna ska också våga pröva på och lära sig att misslyckanden inte är något negativt.

Att kunna beskriva skeendet i experimentet för fritidskompisarna är också ett av målen.

Under experimentets gång resonerar vi kring hypotes – vad tror vi ska hända? Vad har vi gjort? Vad hände? Varför blev det som det blev? Stämde min hypotes, varför/varför inte?

Detta dokumenterar ansvarig pedagog. Efter genomfört experiment tar vi upp detta i fritidsgruppen och diskuterar vad vi har lärt oss, genom att se tillbaka på våra reflektioner innan experimentet.


 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
    Gr lgr11  -