👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdfångaren

Skapad 2019-01-08 10:20 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 3 Teknik
I temat kommer vi att arbeta med enkla konstruktioner. Du kommer att få tillverka en "rymdfångare" och dokumentera ditt arbete med denna.

Innehåll

Mål

Målet med temat är att:

 • du tränar att lösa problem med hjälp av tekniska lösningar
 • du lär dig om olika enkla mekanismer som används inom tekniken
 • du lär dig rita en enkel skiss
 • du ska kunna tillverka en enkel konstruktion utifrån din skiss
 • du lär dig olika tekniska begrepp
 • du kan dokumentera ditt arbete i digitalt

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • rita skisser
 • samtala om vanliga tekniska lösningar och begrepp
 • dokumentera arbetet digitalt
 • tillverka en "rymdfångare"

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • dokumentera ditt arbete i form av skisser och i digitala framställningar
 • tillverka en teknisk konstruktion
 • använda dig av tekniska begrepp i samtal och dokumentationer

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3