👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Beta kapitel 4

Skapad 2019-01-08 10:23 i Centrumskolan Munkedal
Matematik åk 4 - Beta Kapitel 4
Grundskola 4
Beta kapitel 4 handlar om att räkna med tal i decimalform.

Innehåll

Period:

Vecka 43 och 45

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. (EPA)
 • Vi hjälper varandra att utveckla strategier när vi "kör fast"
 • Du kommer att arbeta enskilt med en individuell planering (veckobeting)
 • Du kommer att arbeta med matematikboken Beta

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • avrunda tal i olika sammanhang
 • metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten
 • metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform 
 • välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • avrundning
 • överslagsräkning
 • närmevärde
 • term
 • summa
 • differens
 • faktor
 • produkt
 • täljare
 • nämnare
 • kvot

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6