👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 7-9 - redskap och rörelse

Skapad 2019-01-08 10:27 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Eleven får inom detta arbetsområde möjlighet att prova flera olika redskap och gymnastikredskap. Beroende på vilken årskurs eleven går i, får hen prova redskap så som räck, ringar, matta, hopp etc. Vi diskuterar vikten av kroppskontroll, styrka, smidighet och balans, samt vikten av att tänka på säkerheten.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Eleverna ska få röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka och rörlighet.
 • Eleverna ska träna sina grundläggande och sammansatta motoriska rörelser i kombination med olika redskap.
 • Eleverna ska få vara delaktiga i valet av aktiviterer och träningsformer.
 • Eleverna ska kunna göra riskanalys och förebygga skador vid fysisk aktivitet.

Så här ska vi arbeta....

 • Eleven ska få träna på att sätta ihop olika grundformer med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Eleven kommer att få genomgång av teknik och säkerhet i redskapen.
 • Eleverna får praktiskt prova olika gymnastikredskap och andra redskap.

Förmågan vi tränar...

 • Förmågan att kunna anpassa sina rörelser till olika fysiska aktiviteter.  
 • Förmågan att kunna utveckla sina sammansatta motoriska grundformer.
 • Förmågan att kunna förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.
 • Förmågan att samtala om/ och reflektera över sin upplevelse.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Använder din kropp och hur väl du anpassar dina rörelser till redskapen.
 • Deltar, förstår och kan utvärdera dina egna rörelser.
 • Kan förebygga/minimera risken för skador 
 • Tar hänsyn till och samarbetar med dina kamrater.

 

 
-