👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2019-01-08 10:35 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 1 Musik
Du ska få sjunga och prova på att spela rytminstrument samt lyssna och skapa musik med ljud, rytmer och rörelser.

Innehåll

Tidsplan

18/19

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla delar av dessa förmågor:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 Mål

Målet är att eleven ska lära sig:

 • delta i gemensam sång
 • imitera och improvisera rytmer och rörelser/danser
 • skapa bilder till musik
 • uttrycka musikupplevelser
 • namnge några instrument och känna igen hur de låter

Arbetssätt, metod och material

 • sjunger i grupp
 • klappar rytmer
 • går i takt till musiken
 • imitera och improvisera rörelser/danser
 • imiterar rytmer både av lärare och andra elever
 • tittar och lyssnar på olika instrument
 • lyssnar på olika genrer för att uttrycka musikupplevelser och känslor samt skapar bilder

Bedömning

Eleven ska kunna:

 • delta i gemensam sång
 • imitera och improvisera en rytm och rörelser/dans
 • måla en bild till musik
 • uttrycka en känsla kring musikstycket
 • namnge minst tre instrument och känna igen hur de låter

 

Detta visar eleven genom att delta i:

 • sång
 • rytmövningar
 • dans
 • måla till musik
 • diskussioner och samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3