Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria, minoritetsspråk, nordiska språk 8F

Skapad 2019-01-08 10:44 i Alléskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
Varför pratar vi som vi gör i Sverige idag, hur har språket utvecklats och hur fortsätter det att utvecklas?

Innehåll

Från och med vecka 3 och framåt kommer vi att arbeta med språkhistoria och språkbruk.

Syftet är att ni ska:

 • ges möjlighet att utveckla era kunskaper om svenska språket, dess uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.
 • få förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska ni ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.
 • få möta och bekanta er med de nordiska grannspråken och de nationella minoritetsspråken.

ARBETSGÅNG

 1. Ni får ett ämne tilldelat i mindre grupper.
 2. Läs in er på ämnet, se eventuella filmer.
 3. Ta ut det ni tycker är viktigt och skriv en faktatext.
 4. Gör en presentation utefter faktatexten i Google presentationer. Tänk på att använda bilder, ljud och/eller filmer för att förstärka er text.
 5. Skriv 5 frågor till texten som era kamrater besvarar efter presentationen.
 6. Förbered en muntlig presentation. Det är ni som ska undervisa era klasskamrater.

 

Arbetet avslutas med ett skriftligt prov där ni använder er av era faktatexter och frågor som instuderingsmaterial.

Arbetet ska resultera i:

 • 1 faktatext med 5 frågor till
 • 1 Googlepresentation
 • 1 skriftligt prov

Faktatexten ska innehålla:

 • Likheter och skillnader med svenskan
 • Historia, ursprung, särdrag samt ställningen i samhället
 • Hur man räknar, vanliga ord etc.

Tänk på att använda citat och källhänvisningar.

Skriv en källförteckning och resonera kring källornas trovärdighet.

 

Parallellt med detta arbete kommer ni alla att läsa boken "5768 visningar på youtube" och skriva läsloggbok. Där kommer du bl.a. att få öva på att resonera om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Lärandematris

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information och sammanställa
 • Sv  E 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer.
Faktatext
Struktur och ord.
 • Sv  E 9
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder ibland egna ord och uttryck. Strukturen på texten är ganska lätt att följa.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder oftast egna ord och uttryck. Strukturen på texten är lätt att följa.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater. Strukturen på texten är tydlig och mycket lätt att följa.
Faktatext
Textbindning, ordval och stavning
 • Sv  E 9
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag har några stavfel.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag varierar hur jag inleder mina meningar och använder mig av något begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar orden väl och använder mig av flera begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag stavar orden rätt.
Resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga och/eller användbara.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder något källkritiskt argument, t ex när källan är ifrån eller källor som styrker varandra.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga eller inte. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder flera källkritiska argument, t ex när är källan ifrån? Styrker flera källor varandra? Vem står bakom den, kan det vara personligt färgat?
Muntlig redogörelse
Med anpassning till mottagare och syfte
 • Sv  E 9
Jag förbereder och redovisar mitt och gruppens arbete så att andra hör och kan lära sig mer. Jag tittar ibland upp på de som lyssnar.
Jag förbereder och redovisar mitt och gruppens arbete så att andra hör och lär sig mer. Jag talar högt och tydligt och tittar upp på flera av de som lyssnar.
Jag förbereder och redovisar mitt och gruppens arbete så att andra hör och lär sig mer. Jag talar högt och tydligt, tittar upp på alla de som lyssnar och använder mitt kroppsspråk för att förtydliga.
Förstärka och levandegöra
Genom att kombinera tal, text, bild mm.
 • Sv  E 9
Jag presenterar min faktatext i en google presentation, genom att använda något av t.ex. text, bild och ljud, för att förstärka innehållet och få andra att förstå och lära sig. Presentationen är ganska lätt att följa och skapar ett litet intresse hos åhörarna. Jag ställer fem frågor till åhörarna.
Jag presenterar min faktatext i en google presentation, med hjälp av t.ex. text, bild och ljud, för att förstärka innehållet och få andra att förstå och lära sig. Presentationen är lätt att följa och skapar på vissa ställen ett intresse hos åhörarna. Jag ställer fem frågor till åhörarna som bidrar lite till värdefullt och ökat lärande.
Jag presenterar min faktatext i en google presentation, med hjälp av t.ex. text, bild och ljud, för att förstärka innehållet och få andra att förstå och lära sig. Presentationen är mycket lätt att följa och skapar intresse hos åhörarna. Jag ställer fem genomarbetade frågor, som bidrar till värdefullt och ökat lärande, till åhörarna.
Resonera om svenska språkets historia och särdrag
 • Sv  E 9
Jag nämner något drag som är typiskt för någon språkhistorisk period, t.ex. nämner en känd text eller förändringar i stavning/grammatik eller förändringar i ordförråd.
Jag nämner några drag som är typiska för de språkhistoriska perioderna, t.ex. nämner en känd text och/eller förändringar i stavning/grammatik och/eller förändringar i ordförråd.
Jag nämner flera drag som är typiska för de språkhistoriska perioderna, t.ex. nämner en känd text, förändringar i stavning/grammatik och förändringar i ordförråd.
Resonera om svenska språkets ursprung
 • Sv  E 9
Jag nämner två språk som svenskan har lånat eller lånar in ord ifrån och ger ett exempel från varje språk.
Jag nämner två språk som svenskan har lånat in ord ifrån, när i tiden vi lånar in orden och förklarar varför vi lånar ord från just de språken.
Jag nämner tre språk som svenskan har lånat in ord ifrån, när i tiden vi lånar in orden och förklarar varför vi lånar ord från just de språken.
jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och
 • Sv  E 9
Jag nämner en likhet och skillnad mellan svenska, norska, danska och isländska, t.ex. i ursprung, ordförråd eller stavning.
Jag nämner minst två likheter och skillnader mellan svenska, norska, danska och isländska t.ex. i ursprung, ordförråd eller stavning.
Minoritetsspråk i Sverige
 • Sv  E 9
Jag nämner våra fem minoritetsspråk i Sverige och förklarar vad som menas med ett minoritetsspråk.
Jag nämner våra fem minoritetsspråk i Sverige och förklarar vad som menas med ett minoritetsspråk. Jag beskriver ett av minoritetsspråkens ställning i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: