👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning-Tala som Ted

Skapad 2019-01-08 10:45 i Mörrums skola Karlshamn
Hur ska du göra för att fånga din publiks intresse? Hur ska du tala för att få dem att lyssna? Under kommande veckor kommer du att få förbereda en mini-föreläsning - ett eget Ted-tal.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Hur ska du göra för att fånga din publiks intresse? Hur ska du tala för att få dem att lyssna? Under kommande veckor kommer du att få förbereda en mini-föreläsning - ett eget Ted-tal.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under kommande veckor kommer du att få förbereda en muntlig presentation á la Ted-talk. Talet ska vara 1,5-3 minuter långt. Ämnet är valfritt och det är du som bestämmer vad din presentation ska handla om. Ämnet ska ligga dig nära och utgå från en egen känsla, idé, åsikt eller upplevelse. På lektionerna kommer du att få arbeta fram ditt tal steg för steg. 

Vi kommer inledningsvis att inspireras av andras tal och studera hur de gör för att fånga sin publiks intresse. Därefter diskuterar vi hur man gör för att skapa en röd tråd i talet. Du får välja ett ämne och göra en tankekarta/tankelista över vad du vill ta upp i ditt tal.

Manusskrivandet påbörjas. Talet ska struktureras upp i en inledning, huvuddel och avslutning. När talet är färdigskrivet skriver du ned stödord på talkort. Slutligen är det bara att öva, öva och öva. Redovisa gärna för en kompis eller en förälder och låt dem ge dig respons på ditt tal. Därefter ska du hålla talet för din hemgrupp, då då får feedback så att du kan förbättra ditt tal innan du håller det för hela klassen.

Efter att du har gjort din presentation ska du skriva en utvärdering av din egen insats.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

- Genom diskussioner i klassen.

- Genom ditt muntliga tal (innehåll, struktur, språk, framförandet bedöms).

- Genom din utvärdering av egen insats.

- Genom diskussioner, övningar i hemgruppen  - helklassen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Matris "Tala som Ted"

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Innehåll
Röda tråden
Du håller inte ett tal med röd tråd.
Du håller ett tal med en fungerande röd tråd.
Du håller ett tal med en väl fungerande och tydlig röd tråd.
Struktur
Du har inte med inledning , huvuddel samt avslutning.
Du har på ett enkelt sätt med inledning, huvuddel och avslutning.
Du har på ett utvecklat och fungerande sätt med inledning, huvuddel och avslutning.
Du har på ett välutvecklat och väl fungerande sätt med inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
Du anpassar inte språket till till syfte och mottagare.
Du använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Du klarar inte av att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du använder till viss del kroppsspråk, röst och/ eller gester för att förstärka budskapet i ditt tal.
Du använder kroppsspråk röst och / eller gester för att förstärka budskapet i ditt tal.
Du använder kroppsspråk röst och gester för att förstärka budskapet i ditt tal.