👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar

Skapad 2019-01-08 10:50 i Centrumskolan Munkedal
Broar, teknik år 3
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad kan du om broar? Ser alla likadana ut? Kan du konstruera en bro i miniatyr? Det här är frågor du kommer att få svar i det här arbetsområdet broar.

Innehåll

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

kunna namnet och känna igen tre olika broar, valvbro, hängbro och klaffbro.

rita en enkel skiss på en valvbro, hängbro och klaffbro.

bedömning

Skriva enkel faktatext om de olika broarna, kunna namnge muntligt de olika broarna med hjälp av bilder, ditt skapande och gruppens skapande av de olika broarna.
Du ska rita en enkel skiss på en valvbro, hängbro och en klaffbro.

Undervisningen

Du ska få se bilder på valvbro, hängbro och klaffbro och jämföra hur de är konstruerade. Du ska få skriva enkel faktatext om de olika broarna. Du ska göra en enkel skiss över hur de olika broarna ser ut. Därefter ska du få göra en valvbro i sockerbitar efter din skiss. Konstruera en hängbro av sugrör efter den skiss ni valt, (tillsammans med en kompis ). Konstruera en klaffbro i kartong efter den skiss ni valt, (grupparbete).

Nationella mål

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3