👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingar åk 4

Skapad 2019-01-08 10:54 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering i vårt arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Historia
Vi ska arbeta om Vikingatiden och ska försöka sätta oss in i hur det var att leva på vikingatiden. Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta med vikingarna genom att:

 • Se på filmer
 • Högläsning av skönlitteratur
 • Läsa faktatexter och arbeta med frågor utifrån texten
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Bilduppgifter som anknyter till vikingatiden.

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad man åt, hur man bodde, hur man skötte sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur deras kläder såg ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för vikingarnas religion och några av de gudar som vikingarna tillbad.
 • Kunna jämföra vikingatiden med nutiden med fakta som du lärt dig ovan.

Det här kommer vi bedöma

Din kunskap och förmåga att: Skriftligt och/eller muntligt redogöra för

 • hur livet i vikingabyn såg ut för män, kvinnor, barn, fattiga och rika under vikingatiden
 • hur kan vi se spår av vikingatiden i våra dagar
 • asatro (de mest kända gudarna och deras kännetecken)
 • kunna något om vikingarnas färder
 • kunna göra en jämförelse mellan nutid och vikingatid

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Vikingatiden bedömning vt 2015

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och vad de reste med.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Känner till att det såg olika ut för olika människor under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till asatron och de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
Du kan kortfattat redogöra för fakta om asatron, samt benämna någon av de mest kända asagudarna vid namn.
Du kan redogöra för fakta om asatron, samt känna till namnen och kännetecknen på några av de mest kända asagudarna.
Du kan utförligt för redogöra fakta om asatron, samt känna till de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
Kunna se likheter och skillnader - jämföra och dra slutsatser
Gör konstateranden och enklare jämförelser
Gör enstaka jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser
Gör flera jämförelser och drar egna slutsatser