👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, livsfrågor och etik

Skapad 2019-01-08 10:55 i Frötuna skola Norrtälje
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med frågor kring identitet, livsfrågor och etik.
Grundskola 6 Religionskunskap

Vad är egentligen meningen med livet? Eller vad är viktigast i livet? Liknande livsfrågor möter alla människor i livet och varje människa hittar sina svar på olika sätt, men det som är likt för många människor är att de hittar svaren inom sin religion. I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med och diskutera olika livsfrågor och varför det är så viktigt för många att finna svaren på livsfrågorna. 

Vi kommer också diskutera etik och moral. Vad är egentligen att göra gott? Och hur värderar vi människors lika värde och rättigheter? Här kommer vi diskutera olika moraliska dilemman i elevnära frågor utifrån etiska begrepp. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över olika livsfrågor samt frågor kring din egen och andras identitet.
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Föra resonemang om olika livsfrågor och vad religionerna betyder för olika människor i dessa frågor. 
 • Föra resonemang om olika moraliska frågor samt reflektera över dessa med hjälp av olika etiska begrepp.

Hur ska det bedömas?

 

 • Delaktighet i gruppdiskussion

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Filmer
 • Förberedelse inför gruppdiskussion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6