👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6

Skapad 2019-01-08 11:02 i Östra Karups skola Båstad
Planering för arbetet med matematik åk 6
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Kunskaper

- decimaltal
- geometri
- koordinatsystem och lägesmått
- problemlösning
- algebra
- procent och sannolikhet


- stora tal (0-1000000)
- enheter och skala
- procent
- problemlösning

 

Under arbetet med dessa områden ska du träna på att: 

 • kunna använda olika strategier vid problemlösning.
 • kunna förstå och använda begrepp.
 • kunna göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • kunna förklara dina lösningar och tydligt redovisa hur du kommit fram till dem genom text, bild och matematiskt språk.
 • kunna samtala kring matematik och föra och följa matematiska resonemang.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar kring ord och begrepp och tillsammans räknar exempeluppgifter.
 • arbeta med praktiska övningar av olika slag.
 • träna på olika färdigheter med hjälp av iPaden.
 • arbeta med par- och gruppuppgifter.
 • räkna övningsuppgifter i boken Matte Borgen 6, ibland enskilt och ibland parvis.
 • lösa problem tillsammans i klassen.

Bedömning

 

Du kommer att få visa vad du lärt dig:

 • vid samtal parvis och gruppvis.
 • vid skriftliga diagnoser och provräkningar.

   

I matrisen nedan står det vilka kunskaper det är vi bedömer. Om man sammanfattar det viktigaste i punktform handlar det om:

 • vilka strategier och metoder du använder när du löser problem, beräkningar och rutinuppgifter, samt hur väl du kan använda dem.
 • hur väl du förstår och använder de matematiska begreppen som tillhör arbetsområdet.
 • hur väl du kan samtala och redogöra för (både skriftligt och muntligt) för hur du löst en uppgift, eller hur man skulle kunna lösa en uppgift.
 • hur väl du för och följer matematiska resonemang.

 

 Matriser

Ma
Matematik åk 6 förenklad

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Problemlösning
Din förmåga att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
Du har svårt för att lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi. Du behöver stöd av vuxen för att lösa problem.
Ibland kan du lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi.
För det mesta kan du lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi som passar bra.
Du löser problem på ett sätt som fungerar mycket bra genom att välja en effektiv och smart metod /strategi.
Begrepp
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du är fortfarande osäker på vad olika begrepp betyder och är osäker på hur du ska använda dem.
Du känner till matematiska begrepp och förstår hur du ska använda dem i uppgifter du är van vid.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Din förmåga att anpassa metod efter aktuellt problem.
Du är osäker på vilken metod du ska använda och hur du ska använda den. Du behöver stöd av vuxen för att välja metod.
Du väljer metoder som fungerar till viss del.
Du väljer metoder som fungerar bra.
Du väljer metoder som är effektiva och fungerar mycket bra.
Matematiska färdigheter inom olika områden
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring
Du är osäker på hur du ska räkna och behöver stöd av vuxen för att lösa uppgifter.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter som du är van vid. Det blir oftast rätt.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter du är van vid med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter i nya sammanhang med gott resultat.
Kommunikation
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan ännu inte förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och till viss del kan följa ditt resonemang.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och till viss del kan följa ditt resonemang.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och kan följa ditt resonemang
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar på ett effektivt sätt så att andra lätt förstår och kan följa ditt resonemang