👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intervjua och sammanfatta

Skapad 2019-01-08 11:05 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska vi fortsätta presentera vår skola på bloggen. Du ska tillsammans med en kompis (den du sitter bredvid i klassrummet) intervjua en person som arbetar på skolan, sammanfatta vad personen har svarat på era frågor och göra en presentation av denna person.

Innehåll

Arbetsgång:

1. Ta kontakt med personen ni vill intervjua (via mail eller direkt) och fråga om och när ni kan få intervjua denna person.

2. Förbered frågor som ni vill ha svar på (ca 5-7 frågor).

3. Träna på att intervjua varandra.

4. Intervjua den person ni ska intervjua. Välj om ni vill spela in intervjun (fråga om det är okej) eller anteckna. Fråga om ni får ta en bild på personen och använda den i vår blogg. Om det är okej, fota personen.

5. Sammanfatta intervjun i en sammanhängande text, där ni också lägger in bilden.

6. Byt text med en annan grupp. Ge respons på den andra gruppens text.

7. Bearbeta er text efter responsen.

8. Lämna in texten i classroom, då ni kommer få respons av läraren.

9. Bearbeta texten igen och publicera den sedan på bloggen.

Matriser

SvA
Intervjua och sammanfatta

F
E
C
A
Skriva texter
Når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan skriva en begriplig sammanfattning av intervjun som i huvudsak hänger ihop och följer normen för hur en sammanfattning ska se ut.
Du kan skriva en sammanfattning av intervjun med relativt gott språk och som relativt väl hänger ihop och följer normen för hur en sammanfattning ska se ut.
Du kan skriva en av intervjun med ett gott språk och som hänger ihop väl och väl följer normen för hur en sammanfattning ska se ut.
Sammanställningar
Når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Din sammanfattning innehåller enkla beskrivningar och förklaringar och ett enkelt språk.
Din sammanfattning innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar och ett utvecklat språk.
Din sammanfattning innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar och ett välutvecklat språk.
Ge omdömen om text
Når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan ge enkla omdömen om den andra gruppens text när det gäller innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om den andra gruppens text när det gäller innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade omdömen om den andra gruppens text när det gäller innehåll, språk och uppbyggnad.
Bearbeta text
Når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan bearbeta din egen text så att den blir något bättre när det gäller innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan bearbeta din egen text så att den blir bättre när det gäller innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan bearbeta din egen text så att den blir mycket bättre när det gäller innehåll, språk och uppbyggnad.
Samtala och diskutera
Når inte kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan genomföra en intervju med ett i huvudsak fungerande språk. Du anpassar till viss del ditt språk till intervjusituationen.
Du kan genomföra en intervju med ett relativt väl fungerande språk. Du anpassar ditt språk till intervjusituationen.
Du kan genomföra en intervju med ett väl fungerande språk. Du anpassar väl ditt språk till intervjusituationen.