👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7 - Resan

Skapad 2019-01-08 11:05 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Geografi
Ni kommer under de närmsta veckorna att få göra en resa till några olika länder som ni själva bestämmer. Under arbetets gång kommer ni att jobba både självständigt och i grupp. Tanken med detta är att ni i en och samma uppgift ska få prova på olika sätt att arbeta/söka information, att ni ska få använda er kreativitet samt att ni ska få lära er om er omvärld på flera olika sätt och ur olika perspektiv.

Innehåll

Planering till området “Resan”

 

Vad kommer eleven att arbeta om:

 

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur kommer eleven att arbeta:

 • Pedagogiska genomgångar

 • Filmer

 • Enskilt arbete

 • Gruppdiskussioner

 • Söka information via läroboken men även andra källor

Hur kan eleven visa sina kunskaper:

 • Delaktighet under lektionerna

 • Skriftligt arbete

 • Muntlig presentation

 • Enskilda uppgifter

 • Skriftliga prov
Vad ska eleven ha lärt sig:

 

 

          E

           C

            A

Samspel människa, samhälle & natur

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Geografiska begrepp

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Namngeografi

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Uppgifter

 • "Resan"