👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 1. Vt-19. Idrott och hälsa

Skapad 2019-01-08 11:13 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Vi fortsätter vårt arbete med att utmana kroppen i olika rörelser. Under vårterminen kommer vi arbeta med redskapsgymnastik, bollspel, orientering och motorik. Vi kommer även att ha en del lektioner utomhus när vädret blir bättre.

Innehåll

Under vårterminen kommer vi arbeta med redskapsgymnastik, motorik, bollspel, orientering och friluftsliv. 

Undervisning/hur?

Vi kommer under lektionerna jobba med att eleverna får lära sig regler i olika lekar och spel.

I samband med lektionerna ska eleverna få chans att kommentera och reflektera över deras egna insats under lektionen.

Vi kommer testa de olika gymnastikredskapen som finns i hallen och lära oss plocka fram och undan redskapen. 

Vi kommer arbeta med kartförståelse och träna på orienteringskunskaperna i idrottshallen. 

Detta kommer jag bedöma...

 • Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till aktiviteten.
 • Elevens förmåga att följa olika regler i lekar och spel.
 • Elevens grovmotoriska förmåga, exempelvis krypa, hoppa, springa och klättra.
 • Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till takt och rytm. 
 • Elevens förmåga att läsa och förstå en orienteringskarta. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Åk 1. Vt-19. Idrott och hälsa

Godtagbara kunskaper
Redskapsgymnastik
Ringar, räck, matta, bom, lianer och hopp över plint.
Du anpassar dina rörelser till olika gymnastikredskap.
Orientering
Du kan orientera i idrottshallen och visar att du använder kartan som ett redskap för att hitta olika kontroller.
Lekar och spel
Du följer regler och anpassar dina rörelser till olika lekar och spel. Du visar en god samarbetsförmåga och är en god med/motspelare.
Motorik
Du anpassar dina rörelser till de olika grovmotoriska formerna - hoppa, klättra, springa, rotera, balansera samt kast och fånga.
Friluftsliv
Du anpassar dina rörelser till naturen och visar att du klara anpassa dig till allemansrätten.