👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-01-08 11:14 i S-Kungsmarksskolan Munkedal
Hjärta, lungor, hjärnan, matspjälkningen, sinnena, skelettet och musklerna
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi kommer att titta på hur kroppen ser ut på insidan och hur den fungerar så som hjärta, lungor, hjärna och matspjälkning. Vi kommer också att titta närmare på våra sinnen som smak, lukt, känsel, syn, hörsel och balans.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Vi ska lära oss hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar. I detta arbetsområde väljer vi att arbeta med hjärta, lungor, matspjälkning, muskler och skelett. Hur hänger allt ihop? Vi kommer också att undersöka sinnena och dess funktioner.

Hur vi ska arbeta:

Vi ska lära oss detta genom att läsa och samtala om de olika delarna. Vi kommer att arbeta både enskilt och tillsammans i grupp. Dessutom ska vi se filmer som handlar om arbetsområdets olika delar.

Hur arbetet kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma i vilken grad eleverna kan beskriva hjärtat, hudens, skelettets, matspjälkningens, hjärnans, sinnenas och musklernas uppbyggnad och funktion.

Hur du får visa vad du kan:

Genom samtal och reflektioner på lektioner samt genom muntliga och skriftliga uppföljningar.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.
  NO  7-9
 • Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

NO
NO Grundsär år 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.