👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Järnåldern VT 2019

Skapad 2019-01-08 11:18 i Malsta skola Hudiksvall
Grundskola 4 Historia
Hur levde människor på järnåldern?

Innehåll

Varför ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta för att förstå tidsperioden, järnåldern.

Vad ska vi lära oss?

 • hur samhället var organiserat
 • människors levnadsvillkor
 • vart  människor reste
 • varför tidsperioden kallas järnåldern

Hur ska vi lära oss?

 • läsa faktatexter
 • se film 
 • skapa modeller
 • jämföra tidsperioder under forntiden

Vilka förmågor får du möjlighet att utveckla?

 • att resonera om  levnadsvillkoren för människor under järnåldern
 • att undersöka utvecklingslinjer under forntiden 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6