Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text v. 35-43

Skapad 2019-01-08 11:21 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med argumenterande texter. Eleverna får träna på att läsa och tolka argumenterande texter för att utveckla sin läsförståelse. Eleverna får skriva egna argumenterande texter samt argumentera muntligt.

Innehåll

Mål för ämnesområdet

Läsa:

Eleven kan läsa och urskilja den argumenterande textens struktur.

Eleven kan hitta åsikten i en argumenterande text.

Eleven kan hitta argumenten som stöder åsikten.

Eleven kan urskilja viktiga bindeord.

Eleven kan göra textkopplingar utifrån en argumenterande text.

Eleven kan sammanfatta huvuddragen i det hen läst.

Skriva:

Eleven kan skriva en tydlig rubrik, inledning och avslutning.

Eleven kan formulera en tydlig åsikt.

Eleven kan använda sig av tydliga argument.

Eleven kan använda passande bindeord.

Eleven kan skriva en signatur.

Tala:

Eleven kan hitta på och använda en säljande slogan.

Eleven kan använda reklamknep.

 

Eleven kan använda övertygande argument. 

Tidsplan

v. 35-43

Centrala begrepp

Argument, åsikt, sambandsord, uppfattning, avvikande mening, vara av en annan uppfattning, invända, synpunkter, övertyga, fakta, bindeord, signatur, slogan, reklam, synsätt, uppmaning, konsumera

Arbetssätt

Läromedlet ”Klara svenskan.”

Tydliggöra målen för arbetet för eleven.

Samtala om centrala begrepp och ord.

Bryta ner texttypen och titta på struktur, syfte och kännetecken. 

Läsa flera texter inom genren.

Bygga upp en gemensam text.

Planera och genomföra arbetet med en egen text.

Muntligt argumentera om ett valfritt ämne. 

Bedömning

 

 Elevens kunskapsnivå bedöms utifrån förmågan att skriva en egen argumenterande text samt ett hålla ett argumenterande tal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: