👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion- Hinduism och buddhism

Skapad 2019-01-08 11:22 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen uppstod i Indien och är förmodligen världens äldsta nu levande religion. Buddhismen uppstod i samma område som hinduismen och spreds snabbt. Idag räknas båda dessa religioner som världsreligioner. Hur hinduismen och buddhismen har påverkat människor, samhället, världen och varandra får du veta i arbetet med det här avsnittet.

Innehåll

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

 • VÄRLDSRELIGIONERNA Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva […] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • LIKHETER OCH SKILLNADER Dessutom för eleven […] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • SAMBAND MED SAMHÄLLELIGA  FÖRHÅLLANDEN Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva […] samband med […] underbyggda resonemang.
 • SKILDRINGAR AV LIVSFRÅGOR, LIVSÅSKÅDNINGARS BETYDELSE Eleven kan också föra […] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt […] som för resonemanget framåt.

Exempel på typer av frågor/kunskaper med förankring i kunskapskraven:

 • Hur påverkar religionen människors liv?
 • Hur påverkar religionen och samhället varandra?
 • Hur påverkar religioner andra religioner?
 • Vilka likheter och skillnader ser du finns mellan olika världsreligioner?

Centralt innehåll som tas upp i arbetsområdet

 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetets gång genom muntliga diskussioner, arbete i Clioonline och skriftliga förhör samt skrivuppgifter. 

Uppgifter

 • Skrivuppgift: Hinduism och buddhism

 • Skrivuppgift: Hinduism och buddhism

 • Skrivuppgift: Hinduism och buddhism

 • Skrivuppgift: Hinduism och buddhism

 • Skrivuppgift: Hinduism och buddhism

 • Jämförelse av Världsreligioner(träning inför skrivuppgiften v.4)

 • Jämförelse av Världsreligioner(träning inför skrivuppgiften v.4)