Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik tal i bråkform

Skapad 2019-01-08 11:23 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Kopplat till favorit matematik 4B-boken
Grundskola 4 Matematik
Den första tiden av terminen kommer vi att arbeta med tal i bråkform, decimaltal och procent. Det första vi kommer titta på är t al i bråkform och sen kommer vi koppla ihop det med decimaltal och procent senare.

Innehåll

Mål för ämnesområdet

 • Att skriva och räkna bråktal
 • Repetera ord och begrepp inom ämnet
 • Repetera addition och subtraktion av liknämniga bråktal
 • Hur man skriver tal i blandad form och enkel form
 • Addition och subtraktion av liknämniga tal i bråkform, där den ena eller båda termerna är tal i blandad form
 • Hur man räknar ut en del av ett heltal
 • Ta ut delar av positiva heltal där täljaren är större än ett
 • Öva på att addera och subtrahera bråk och tal i blandad form med samma nämnare

Tidsplan

Arbete mellan v. 2 - 6. Diagnos tisdagen 12/2 v. 7.

Centrala begrepp

Bråkform

Nämnare

Täljare

Heltal

Storleksordning

Del

Blandad form

Enkel form

Förkorta bråk

Förlänga bråk

Bråkstreck

Del av hel

 

 

Arbetssätt

 • Matematikboken Favorit matematik 4B
 • Problemlösningar med EPA-modellen
 • Laborativt material
 • Diskussioner

Bedömning

Formativt under lektionerna och en skriftlig diagnos i slutet av temat. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: