👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern

Skapad 2019-01-08 11:25 i Centralskolan Tierp
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Hur ser det ut i naturen på vintern? Varför ser det ut så? Hur kan du känna att det är vinter? Varför blir det vinter? Hur lever djuren och växterna på vintern?

Innehåll

Arbetsgång

1. Vad kännetecknar vintern?

2. Hur lever djuren och växterna på vintern? (gruppuppgift)

3. Arbete: Vinterfåglar.

4. Vinterlek (krafter).

 

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar, enskilt arbete, grupparbete, filmer, informationssökning på dator, skriva faktatext, muntlig presentation 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3