👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Människokroppen

Skapad 2019-01-08 11:34 i Gylle skola Borlänge
Människokroppen
Grundskola 8 Biologi
I det här arbetet ska vi gå igenom i stort sett hela människokroppen, från minsta cell till organsystemen samt hur de olika organsystemen samarbetar. Du ska även kunna föra samtal kring hur man ska leva för att skapa goda förutsättningar för en god hälsa.

Innehåll

Mål

Att ni ska uppnå grundläggande kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Även att utifrån era kunskaper i biologi granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, forskning och ekologisk hållbarhet. 

Vad ska vi lära oss?

Cell, vävnad, organ och organsystem s.160-173

 • Att det finns olika typer av celler.
 • Kunna beskriva några olika vävnader.
 • Redogöra för de viktigaste organen i din kropp.
 • Redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp.

Hud, muskler och skelett s.174-185

 • Redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter.
 • Beskriva hur en muskel är uppbyggd och hur den arbetar.
 • Beskriva hur ett skelettben är uppbyggt och skelettets uppgifter.
 • Beskriva hur en led fungerar.
 • Redogöra för fördelarna med att vara fysiskt aktiv.

Transport och försvar s.186-229

 • Förklara vad vår kropp behöver syre till.
 • Beskriva vad som händer i lungorna när vi andas.
 • Redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar.
 • Redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
 • Förklara skillnaden mellan inflammation och infektion.
 • Redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar.
 • Förklara hur vårt immunförsvar fungerar.
 • Förklara vad allergi är och hur den kan framkallas.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vara förbered inför lektioner genom att titta, lyssna eller läsa i läroboken
 • Svara på frågor efter eller inför genomgångar
 • Genom att lyssna och delta i sammanfattande genomgångar
 • Att aktivt arbeta tillsammans i undersökningar, diskussioner samt repetitions- och fördjupningsfrågor

Hur får du visa vad du kan?

 • Under alla lektioner har du chans att muntligt visa dina kunskaper
 • Under laborationer visar du att du kan arbeta praktiskt och på ett säkert sätt
 • Genom ett skriftligt prov

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav Biologi

F
E
C
A
Samtala och diskutera
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör människokroppen och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör människokroppen och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör människokroppen och hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Använda utrustning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om kroppens funktioner och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om kroppens funktioner och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om kroppens funktioner och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.