Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pall åk 8 i slöjden

Skapad 2019-01-08 11:39 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 8 Slöjd
I åk 8 skall ni som elever arbeta med att tillverka en pall där ni kommer att lära er de förmågor som krävs för att tillverka en pall. Ni kan i ert arbete fritt välja mellan olika material. Ni kan även kombinera olika material. Vi kommer att utgå ifrån en egen idé som ni har.

Innehåll

Ni skall från en idé ni har skapa ett alster ( den sak som ni tänker bygga) genom att först göra en skiss där ni får en första bild och intryck på hur det ni tänker bygga kommer att se ut. När ni är nöjda skall ni börja att göra en ritning där alla mått och detaljer finns med, tänk på att ju noggrannare ni är desto lättare kommer ni att ha det när ni sedan skall bygga ert alster. 

Ni kommer att arbeta under en termin och kommer att bli bedömda under hela arbetsprocessen. Genom ert arbete skall ni i er reflektion äga ert eget lärande, ni väljer själva hur ni vill dokumentera er reflektion genom att välja antingen en skriftlig dokumentation eller en inspelad muntlig. Ni kan använda rörliga bilder (Film). Ni som tänker skriva kan använda er utav foton och ni som vill göra det muntlig kan använda er utav filma och prata in.

En bra sak är att tänka på, är att räkna ut den tid som ni har till ert förfogande det vill säga en slöjd lektion i veckan samt att där försvinner tid när det är lov. Tanken med detta arbete är att ni skall få vara delaktiga i hela kedjan från start till mål, det vill säga från idé till färdig produkt. Genom detta arbete kommer ni att få möjlighet att få en insyn i hur hela arbetsprocessen fungerar.

Uppgifter

 • Examensarbete slöjd Beskrivning

 • Examensarbete i slöjd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd åk 8 Pall

Rubrik 1

Ej uppnått målen än
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Sl
 • Sl
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven når inte målen med att framställa och formge ett föremål utifrån instruktioner
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Ny aspekt
 • Sl
 • Sl  7-9
Eleven når inte målen med att på ett säkert och fungerande sätt använda maskiner och handverktyg.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision och kvalitet.
Ny aspekt
 • Sl
 • Sl  7-9
Eleven når inte målen i att förstå syftet och tillvägagångssätt med tanke på miljön och gör inga motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med miljöaspekter väljer eleven ett tillvägagångssätt med tanke på miljön och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med miljöaspekter väljer eleven ett tillvägagångssätt med tanke på miljön och ger utvecklande motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med miljöaspekter väljer eleven ett tillvägagångssätt med tanke på miljön och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Ny aspekt
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven når inte målet med att utveckla en ide med hjälp av skisser och ritningar med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Med skiss och ritning kan eleven i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Med skiss och ritning kan eleven i slöjdarbetet själv utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Med skiss och ritning kan eleven i slöjdarbetet självständigt utveckla idéer i sådant som eleven själv har sökt upp.
Ny aspekt
 • Sl
 • Sl
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven når inte målen med att i sin reflektion kunna formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven i sin reflektion till att formulera sitt eget lärande och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen i sin reflektion formulerar eleven sitt eget lärande och handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar eleven i sin reflektion sitt eget lärande i handlingsalternativ som leder eleven framåt samt så gör eleven val och handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
 • Sl
 • Sl  7-9
Eleven når inte målen med ge enkla omdömen i sin reflektion om sin arbetsprocess där eleven använder slöjdspecifika begrepp som kapa och klyva samt namn på verktyg som eleven använt och som visar på samband mellan form och funktion och kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen i sin reflektion om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen i sin reflektion om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen i sin reflektion om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Ny aspekt
 • Sl
 • Sl  7-9
Eleven når inte målen med att tolka slöjdföremåls uttryck och samt föra enkla resonemang i sin reflektion med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang i sin reflektion med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang i sin reflektion med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang i sin reflektion med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: