👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ml Pedagogiska Planering,VT 2019, dari/ farsi,vecka 2-24

Skapad 2019-01-08 11:48 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Modersmål

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Att kunna alla bokstäver på sitt modermål.

Att kunna läsa och skriva enkla ord och meningar.

Att kunna använda digitala verktyg för modersmålsutveckling.

Undervisning och arbetsmetoder

Med hjälp av digitala material och böcker.

Målet är uppnått när eleven...

Kan skriva och läsa bokstäver.

Kan skriva och läsa enkla ord och meningen.

Kan använda digitala verktyg för modersmålsutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3