👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalekonomi

Skapad 2019-01-08 11:54 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Nationalekonomiska teorier

Innehåll

Se information på Teams

Uppgifter

  • Fördjupningsuppgift historiska teorier

Matriser

Sam
Nationalekonomi

E
C
A
Aspekt 1
Förklara teorierna Diskutera styrkor Diskutera svagheter
Du kan översiktligt redogöra för de ekonomiska teorierna och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter
Du kan utförligt redogöra för de ekonomiska teorierna och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för de ekonomiska teorierna och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter
Ny aspekt
Förklara hur teorierna påverkar Ekonomiskt Politiskt Socialt
Dessutom kan du översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna
Dessutom kan du utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Dessutom kan du utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Ny aspekt
Analysera Använda begrepp
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Ny aspekt
Diskutera Motivera
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Ny aspekt
Hur du förklarar
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter