👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIKEN FORMAR FRAMTIDEN år 7 Vt 2019

Skapad 2019-01-08 11:56 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Teknik har i alla tider varit en drivkraft för människan. Nya uppfinningar har gett oss nya möjligheter och i vårt samhälle strävar vi hela tiden efter nya förbättrade varianter av sådant som redan är uppfunnet. Tekniken har förbättrats och förfinats inom oändligt många områden som t ex inom boende/byggnadsteknik, olika former av kommunikation, att förflytta sig, energi, livsmedel mm.

Innehåll

 

Planering Teknik vt 19

TEKNIKEN FORMAR FRAMTIDEN 

Frågor vi kommer att arbeta utifrån:

- vad är en ingenjör och vad jobbar ingenjörer med?

- vilka material gäller i framtiden?

- några svenska teknikföretag och teknikutveckling ur historiskt perspektiv

- hur såg uppfinningar, som vi idag tar för givna, ut när de först blev till?

- hur får man idéer till nya uppfinningar?

-  är allting redan uppfunnet? 

 

Du visar dina kunskaper genom:

 • Aktivt deltagande i samtal och diskussioner.
 • Hur du driver konstruktionsarbetet framåt under lektionerna,
 • Att visa och berätta om er konstruktion och hur den uppfyller kraven
 • En slutuppgift där du, och din grupp, utifrån loggboksanteckningar beskriver vad ni uppfunnit , vilka problem ni har stött på och hur ni har löst dem.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor under arbetsprocessen
* visade kunskaper och förmågor i rapporter och andra skriftliga arbeten

Syfte

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9