👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema Förändringar Ht 2018

Skapad 2019-01-08 12:16 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vårt tema handlar om förändringar. Vi gör uppdrag som handlar om vattnets olika former. Vi gör också olika lösningar och blandningar och lär oss hur man kan separera dem.

Innehåll

 

Konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna berätta om vattnets olika former; fast, flytande och gas.
 • kunna berätta vad som händer vid vattnets övergångar mellan olika former; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • kunna ge exempel på egenskaper hos luft
 • separera lösningar och blandningar med enkla metoder, tex avdunstning och filtrering
 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och kunna dokumentera dina undersökningar med text och bild

Arbetssätt / Undervisning

Så här arbetar vi för att du ska nå målen:

 • Vi inleder varje uppdrag gemensamt i gruppen. 
 • Du arbetar sedan tillsammans med kompis i par eller grupp
 • Ni gör först en förutsägelse där ni diskuterar vilket resultat ni tror det ska bli
 • Ni gör därefter en undersökning utifrån en bestämd arbetsgång
 • Resultatet dokumenteras med tex text, bild eller diagram
 • Vi gör en gemensam sammanfattning i gruppen. Då berättar ni om era förutsägelser och de resultat ni fick. Vi jämför och relaterar till varandras resultat.

Bedömning / Dokumentation

Så här visar du att du har nått målen:

 • Du är aktiv och gör förutsägelser vid de olika uppdragen
 • Du kan genomföra uppdragen
 • Du kan jämföra resultat med förutsägelse
 • Du kan dokumentera dina undersökningar
 • Du kan använda ord och begrepp som är relevanta för temat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3