👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser om natur och naturvetenskap

Skapad 2019-01-08 12:49 i Långsjöskolan Norrtälje
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Människor har i alla tider försökt förstå och förklara olika fenomen i naturen och samhället. Naturen har också varit en stor del i sagor, berättelser, myter och konst.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Vi ska lära oss om olika naturväsen som finns i skönlitteratur, myter och konst.
 • Vi ska lära oss några förklaringar som människan använt för att förstå naturfenomen. 

Hur ska vi lära oss?

 • Vi kommer att lyssna på Marvinter samt se faktafilmer om olika väsen.
 • Vi kommer att samtala i grupper och helklass.
 • Vi kommer läsa en högläsningsbok kopplat till ämnet.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna berätta om en myt och ett naturväsen i tal eller text.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du ska skriva en enkel faktatext om ett naturväsen.
 • Du ska skriva en enkel berättelse om när du mötte ett naturväsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Berättelser om natur och naturvetenskap

Rubrik 1

På väg att uppnå
Uppnått
Myt
Du är på god väg att kunna berätta om en myt.
Du kan berätta om en myt.
Väsen
Du är på god väg att kunna berätta om ett naturväsen i tal eller skrift.
Du kan berätta om ett naturväsen i tal eller text.