Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans åk 8

Skapad 2019-01-08 12:51 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8
I området "Dans" ska ni repetera "Rålisdansen", skapa egna steg som ni ska sätta ihop med Rålisdansen och visa upp er nya dans i grupper.

Innehåll

LPp Musik och rörelse år 8

 

Lärande mål:

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang  

 

Centralt innehåll

 

 

Rörelse

 

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

 

 

 

 

• Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

 

 

Uppgift och Upplägg

Ni kommer under lektionstid att få repetition på den dans ni genomförde i årskurs 7. Denna dans består av fyra, 4 ”hörn” och varje hörn (steg) består av två stycken 8:or. Dessa steg ska även ingå årets uppgift men ni ska också skapa 8 egna 8:or. Ni ska tillsammans i gruppen, en grupp jag bestämmer, alltså redovisa en dans som består av totalt 16 stycken 8:or. Stegen ni skapar själva ska göras utifrån vissa kriterier såsom synkade armar och ben, nivåskillnader och positionsförändringar, se nedan. Ni får om ni vill, byta ut max fyra 8:or från original dansen till fyra egna 8:or. Detta skulle alltså betyda att ni genomförde en dans som bestod av fyra 8:or från originaldansen samt tolv egna 8:or.

Dansen ni ska redovisa innehåller alltså totalt sexton 8:or varav åtta ni får av mig. Dansen kommer att utföras till en låt vald av mig. 

Kriterier för egna stegen. Något eller några av stegen ska innehålla följande:

-          Synkade armar och ben.

-          Nivåskillnader, någon del av kroppen från knät och uppåt ska nudda marken.

-          Positionsförändringar, alla i gruppen byter på sin ursprungsposition någon gång under dansen.

Redovisning/bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i och utför dansen. Jag kommer att titta på hur ni utför rörelserna samt hur väl ni lyckas utföra rörelserna i takt till musiken. Gruppens uppvisning av slutprodukten kommer att dokumenteras på film för att underlätta och säkerställa, individuell, rättvis och korrekt bedömning.

 

 

 

Bedömningsmatris

 

E                                          C                                                               A

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

 

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

 

1.       Eleven kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken

 

Ex. Eleven utför dansstegen med viss säkerhet.

 

 

1.       Eleven kan anpassa rörel­serna relativt väl i relation till den valda musiken

 

 

Ex. Eleven utför dansstegen med relativ säkerhet.

 

1.       Eleven kan anpassa rörel­serna väl i relation till den valda musiken

 

 

Ex. Eleven utför dansstegen med säkerhet.

 

2.       Eleven kan till viss del röra sig i förhållande till musi­kens grundpuls med olika rytmiseringar

 

Ex. Eleven dansar till viss del i takt till musikens grundpuls.

 

 

 

2.       Eleven kan röra sig relativt väl i förhållande till musi­kens grundpuls med olika rytmiseringar

 

 

Ex. Eleven dansar relativt väl i takt till musikens grundpuls.

 

 

2         Eleven kan röra sig väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmi­seringar

 

 

Ex. Eleven dansar med säkerhet till musikens grundpuls.

 

 

 

Tidsplanering

V. 3 Intro + Övningstillfälle 1

V.4 Övningstillfälle 2 + 3  V.5 Övningstillfälle 4 + 5        

V.6 Övningstillfälle 6 + 7   V.7 Övningstillfälle 8 + 9  

 

V.8 Redovisning!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: