👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans - arbetsområde om pubertet, kärlek och hur våra kroppar ser ut samt om hur ett nytt liv blir till.

Skapad 2019-01-08 12:54 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 5 – 6 Biologi
Under puberteten sker många förändringar. Både din kropp och knopp, det vill säga dina känslor och tankar, utvecklas. Könsorganen är olika hos de båda könen men de har också flera likheter. Bägge bildar till exempel könsceller, ägg och spermier. Kvinnans könsorgan bildar ägg och mannens bildar spermier. Varje människa är unik. Det finns ingen som du! Från det att ett ägg har blivit befruktat till att barnet föds har det gått nio månader. Under de här månaderna har barnets alla yttre och inre organ bildats.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Vad som händer i puberteten
 • Veta vad identitet och sexualitet betyder
 • Kunna berätta om kvinnans könsorgan och dess delar
 • Kunna berätta om mannens könsorgan och dess delar
 • Känna till hur befruktningen går till
 • Kunna berätta om fostrets utveckling

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att läsa texter
 • Genom att diskutera med varandra
 • Genom att se på filmer och klipp
 • Genom att vara delaktig under gemensamma genomgångar
 • Genom att söka information och sammanställa det till det dokument

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att delta i diskussioner
 • Din förmåga att söka information via olika källor
 • Din förmåga att använda informationen i diskussioner
 • Din förmåga att använda rätt ord och begrepp för ämnet
 • Din förmåga att göra enkla undersökningar samt redovisa dessa

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att delta i undersökningar och dokumentera dessa
 • Genom att delta och vara aktiv på lektionerna samt genomföra dina arbetsuppgifter
 • Genom att använda dig av rätt ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • Genom att genomföra tester och prov

Matriser

Bi
Leva tillsammans

Insats krävs
E
C
A
Kommunikation
Du kan på ett enkelt sätt ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om kroppen och puberteten.
Du kan på ett utvecklat sätt ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om kroppen och puberteten.
Du kan på ett välutvecklat sätt ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om kroppen och puberteten.
Kunskaper
Du har baskunskaper om pubertet och sexualitet. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om pubertet och sexualitet. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om pubertet och sexualitet. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.