👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-01-08 13:02 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Ett tema där du får lära dig hur det var att leva på forntiden och att sedan kunna jämföra det med hur vi lever idag.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med människans första historia som kallas för forntiden. Forntiden brukar delas in i olika åldrar: Jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

 

Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!

 

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå hur människor hade det under forntiden.

-tolka en tidslinje.

-jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker.

-läsa och prata om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi

- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.

-förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.

-förklara varför människor har bott på olika platser.

- förstå och kunna använda nya begrepp från forntiden.

 

Du kommer att få möjlighet att:

- se filmer

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.

- samtala och diskutera.

- lyssna på genomgångar.

-Skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten i grupp och enskilt..

- göra utforskningar och studiebesök.

- leta efter fakta på egen hand och i grupp med hjälp av ipad.

 

 

Det här kommer vi bedöma:

Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

Hur du kan skriva och visa vad du lärt dig.

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Forntiden åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Osäker
Nivå 2
På god väg
Nivå 3
Säker
Kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Förmågan att söka och använda information.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Kan ge exempel på spår av forntiden i naturen