👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkträning

Skapad 2019-01-08 13:03 i Rättviksskolan Rättvik
Hur vi använder oss av olika hjälpmedel som stavningsregler, vokaler, huvudsats, bisats, skiljetecken och ordklasser.
Grundskola 7 Svenska
För att lära sig strukturen i svenska språket och för att underlätta arbetet med att skriva olika typer av texter med olika syfte och mottagare, ska vi arbeta med ordkunskap, skrivregler och skiljetecken.

Innehåll

Vi ska arbeta med följande förmågor

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Vi kommer arbeta utifrån dessa delar av det centrala innehållet

Detta innebär att ni ska få lära er:

 • att använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet i hur dialoger och namn skrivs

För att göra detta ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:

 • Lärarledda genomgångar
 • Olika skrivuppgifter
 • olika typer av skrivna texter att se/hitta exempel i

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv