👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4-6

Skapad 2019-01-08 13:04 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Religioner och andra livsåskådningar Religion och samhälle
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Upplägg för bedömning av kunskaper inom religion för åk 4-6.

Innehåll

Världsreligionerna

Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism, Buddhism.

Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Asatro och äldre samisk religion.

Moral och etik

Vad innebär det att göra gott? Regler och normer i vår vardag. Kan religion påverka hur vi tänker kring detta?

Information och källor

Kunna söka och hitta källor, samt bedöma användbarheten. Räcker det med en källa?

Du ska med hjälp av undervisningen:

* känna till och tolka begrepp inom religionsundervisningen i skolan.

* ha faktakunskaper kring världsreligionerna.

* se likheter/skillnader mellan världsreligionerna.

* känna till världsreligionernas högtider, levnadsregler, heliga platser/personer.

* se samband mellan religiösa uttryck (riter, symboler, kläder) och central tankegång inom världsreligionerna.

* förstå varför man ska/bör ha kunskap om olika religioner, levnadssätt och livsåskådningar.

* jämföra religionens betydelse förr och nu, i Sverige och andra delar av världen.

* resonera kring moraliska och etiska frågor i vardagen.

* söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga. 

Undervisning / Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

- diskussioner om likheter och skillnader inom världsreligionerna
- gemensamma genomgångar
- inhämta fakta från böcker och film
- diskussioner om spår av religionerna i dagens samhälle
- söka information om religioner och andra livsåskådningar

Bedömning / Dokumentation

Vi bedömer din förmåga att:

 • göra jämförelser
 • att visa faktakunskaper om fornskandinavisk religion, samisk religion, världsreligionerna och andra livsåskådningar
 • använda vanligt förekommande ord och begrepp
 • visa på vad religion har för inverkan på anhängarnas livsåskådning och traditioner
 • resonera kring moral och etik och livsfrågor i vardagen, och om religionen kan påverka detta
 • bedöma källors användbarhet
 • Eleverna kommer fördjupa sig om en av de fem världsreligionerna i par eller smågrupper där de ska göra en GAFE-presentation och redovisa den. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 4-6

Elevmatris i åk 4-6

Har ej bedömts ännu
1
2
3
4
5
Kunskaper
Har ej bedömts ännu.
Du har kunskaper om någon av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Du har kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om flera av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om alla världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader.
Begrepp
Har ej bedömts ännu.
Du kan förklara några vanliga begrepp inom någon av världsreligionerna.
Du kan förklara några vanliga begrepp inom flera av världsreligionerna.
Du kan förklara några vanliga begrepp inom världsreligionerna, fornskandinavisk och samisk religion.
Du kan förklara många vanliga begrepp inom världsreligionerna, fornskandinavisk och samisk religion.
Du kan förklara många vanliga begrepp inom världsreligionerna, fornskandinavisk och samisk religion. Du kan även förklara begrepp inom andra livsåskådningar.
Beskriva
Har ej bedömts ännu.
Du kan beskriva någon av världsreligionernas viktiga tankar.
Du kan beskriva flera av världsreligionernas viktiga tankar.
Du kan beskriva några av världsreligionernas viktiga tankar, och vilka skillnader och likheter det finns mellan dem.
Du kan beskriva flera av världsreligionernas viktiga tankar, och vilka skillnader och likheter det finns mellan dem.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Fornskandinavisk och samisk religion
Har ej bedömts ännu.
Du kan beskriva något kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Diskutera, moral och etik
Har ej bedömts ännu.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera frågor om livet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Använda och diskutera
Har ej bedömts ännu.
Du kan använda någon källa på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro.
Du kan använda flera olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro.
Du kan använda flera olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda flera olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda flera olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.