Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar förr och Nu

Skapad 2019-01-08 13:10 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Uppfinningar förr och nu
Grundskola F – 1 Teknik NO (år 1-3)

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna använda enkla ord och begrepp för att beskriva olika uppfinningar och deras utveckling.

Du ska kunna berätta om olika material och hur de har använts genom tiden. 


Undervisning
Vi kommer att gå igen några olika uppfinningar som har utvecklats under detta århundradet. Ex bilen, cykeln, mm.

Eleverna ska träna sin förmåga att använda sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena för att kunna diskutera frågor som handlar om teknik, miljö och samhälle. Hur detta har förändrats under de senaste hundra åren. 

Detta kommer vi att göra genom presentationer som GOTD. 

Se filmer. 

Skriva om en uppfinning och hur den har utvecklats under de senaste hundra.  

 

Elevinflytande
Eleverna kommer att själva få välja vilken uppfinning de kommer att skriva om.
Under arbetets gång under lektioner och diskussioner då vi presenterar uppfinningar är vi pedagoger lyhörda för tankar och idéer som vi kan använda i vidare arbete under temat.


Bedömning
Bedömning sker under diskussioner i helklass. Bedömning sker även av deras individuella arbete med en uppfinning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3

Matriser

NO Tk
Förr och Nu

Rubrik 1

Du behöver träna mer....
Du kan....
Teknisk utveckling
Du kan med stöd använda enkla ord och begrepp för att beskriva olika uppfinningar och deras utveckling.
Du kan använda enkla ord och begrepp för att beskriva olika uppfinningar och deras utveckling.
Material utveckling
Du kan kan med stöd berätta om olika material och hur de har använts genom tiden.
Du kan berätta om olika material och hur de har använts genom tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: