👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga ett hus till Bobot

Skapad 2019-01-08 13:14 i Heby förskola Lönneberga Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi har en Blue- Bot på Aspen som heter "Bobot". Bobot har ingenstans att bo. Barnens uppdrag blir att konstruera ett hus till Bobot.

Innehåll

Mål

Vårt mål med detta projekt är att utmana och utveckla barnens intresse för att bygga och konstruera samt att utveckla arbetet med digital kompetens. 

Bakgrund

Barnen visar stort intresse för att att bygga och konstruera, de bygger mycket med bland annat lego (duplo, små lego), "clicks" och "plus-plus". Vi vill kombinera barnens intresse för bygg och konstruktion tillsammans med arbete med digitala verktyg. I och med den reviderade läroplanen (som tas i kraft 1:a Juli -19) där digital kompetens har fått större plats, behöver vi lägga större vikt vid utvecklandet och användandet av digital kompetens och digitala verktyg. 

Arbetssätt - hur och vad ska vi göra? 

- Vi arbetar i mindre grupper (ca. 3-4 barn).

- Vi kommer att läsa sagan om "De tre små grisarna" (för att ge inspiration och tankar kring vilka material som skulle kunna användas till att          bygga ett hus).

- Bygga hus till "Bobot" av olika material (Barnen väljer själva vad)

- Dokumentera med iPad (Barn och pedagoger) 

- Använda "Bobot" (programmering)

- Använda appen "Stop Motion"

- Upptäcka och undersöka byggnader och hus i vår närmiljö.

 

Tanken är att vi ska starta upp med att barnen får ett brev ifrån vår Blue- Bot "Bobot". I brevet finns ett uppdrag till barnen att "Bobot" vill ha ett hus att bo i. Barnen kommer att få samarbeta i grupper om ca 3-4 barn och tillsammans komma fram till vilket material de ska använda samt hur huset ska se ut. Projektet kommer att fortsätta under flera veckor och så länge barnen visar intresse. De digitala verktyg vi kommer att använda oss av är iPads (kamera, video, appar) för bland annat dokumentation och reflektion, samt vår Blue- Bot "Bobot" som barnen kan programmera. Vi kommer även att läsa sagan om "de tre små grisarna" för att ge inspiration och tankar kring vilka material som skulle kunna användas till att bygga ett hus. Vi kommer att dokumentera och göra inlägg på barnens lärloggar. 

Uppgifter

Se nedan. 

 

Reflektion/Analys

Vi reflekterar tillsammans under projektets gång, både i arbetslaget och tillsammans med barnen, kring det vi gör.

 

 

Uppgifter

 • De tre små grisarna

 • Hur Blue- Bot (vår har fått namnet "Bobot") fungerar?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016