Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English classics

Skapad 2019-01-08 13:19 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
What do William Shakespeare, Charles Dickens and Jane Austen have in common? Well, all of them have written books that are now considered classics in English litterature.

Innehåll

Syfte

 

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll

 

 • En  7-9Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Konkretisering

Vi ska bekanta oss med några olika författare vars böcker anses vara klassiker inom engelsk litteratur. Vi ska ockå läsa böcker av dessa författare. Gemensamt kommer vi att fördjupa oss i Charles Dickens och hans bok "Oliver Twist". Du kommer därefter individuellt att fördjupa dig i en bok och dess författare. 

Undervisning/arbetssätt

När du läser boken tränar du ditt ordförråd, läsförståelse, uttal m.m. Till boken ska du göra skriftliga och muntliga uppgifter. Du ska förbereda en presentation och muntligt presentera bokens författare.

Bedömning

 • uppgifterna till boken du läser (läsförståelse, skriftlig framställning och samtala)
 • filmdiskussion (samtala)
 • den muntliga presentationen (muntlig framställning)

Matriser

En
Samtala

Diskussion

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig interaktion
Du kan både besvara och ställa frågor på ett enkelt och begripligt sätt som i någon mån är anpassat till syfte, mottagare och situation. Du tar något enstaka initiativ i diskussionen genom att t.ex. ställa en fråga. Du ger några få exempel för att belysa din åsikt.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett tydligt sätt. Du har ett visst flyt och en viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan föra ett resonemang kring en fråga. Du tar initiativ i diskussionen. Du ger flera goda exempel för att belysa din åsikt.
Du kan både besvara och ställa frågor på ett tydligt och säkert sätt. Du har ett bra flyt och en viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan föra längre och tydliga resonemang. Du tar många initiativ i diskussionen och visar god interaktion. Du ger många goda exempel för att belysa din åsikt.

En
Läsförståelse

Rubrik 1

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Förstå skrift
Eleven kan förstå större delen av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå större delen av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå både helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att enkelt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, genom innehållet, följa budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, genom innehållet, väl följa budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, med gott resultat, följa budskap och instruktioner.
Välja och använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier läsning.

En
Muntlig framställning

Rubrik 1

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och sammanhang
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.

En
Skriftlig framställning

Rubrik 1

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med viss variation, tydlighet och i relativt sammanhängande form.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med variation, tydligt och i sammanhängande form.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: