👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatförändringar och namngeografi

Skapad 2019-01-08 13:21 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Eleverna arbetar med att kunna förklara klimatförändringar, dess orsaker och konsekvenser.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Innehåll

Klimatförändringar och namngeografi

 

Syfte: Få kunskap och förståelse för klimatet, dess påverkan på natur och samhälle, förändring samt hur vi människor kan påverka dess utveckling.

 

Genomförande: Du kommer att göra följande:

  • pararbete med muntlig redovisning med utgångspunkt från en film
  • träna förmågan att resonera kring kunskaper om sampelet mellan människa, samhälle och natur vad gäller klimatförändringar samt se orsaker och konsekvenser till klimatförändringar i olika delar av världen
  • enskilt fördjupningsarbete i form av uppsatsskrivning
  • diskussioner utifrån filmer och klimatfrågor
  • träna namngeografi

 

Bedömning: Du blir bedömd på följande:

  • muntligt deltagande i diskussioner
  • muntlig redovisning (pararbete)
  • namngeografi
  • skriftligt fördjupningsarbete

 

Matriser

Ge
Klimatförändringar och namngeografi

Klimatförändring
Du försöker att resonera kring orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Du kan resonera på ett enkelt sätt om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Du kan resonera och utveckla dina tankarom orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen och bygga dessa på fakta.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Hållbarhetsfrågor
Eleven försöker att resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör med stöd för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Namngeografi
Du kan placera ut några få av de viktigaste platserna i världen.
Du kan placera ut de viktigaste platserna i världen.
Du kan placera ut många av de viktigaste platserna i världen.
Du kan placera ut de viktigaste platserna i världen.
Fördjupningsarbete
Du har till liten del följt mallen och till viss del utvecklat innehållet i några av rubrikerna.
Du har följt mallen och utvecklat innehållet i några av rubrikerna.
Du har följt mallen och utvecklat innehållet i alla rubrikerna men saknar viss underbyggnad. (fakta och egna reflektioner)
Du har följt mallen och utvecklat innehållet i alla rubrikerna och bygger dessa på fakta och egna reflektioner.
Utvärdering av källor (källkritik)
Du har använt någon källa.
Du har använt minst tre källor och diskuterat varför du valde dessa på enkelt sätt.
Du har använt minst fyra källor av olika medietyper och diskuterat varför du valde dessa på ett utvecklat sätt.
Du har använt minst fem källor och diskuterat varför du valde dessa på ett mycket utvecklat sätt.