👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2019-01-08 13:26 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 Matematik
Vi lär oss tal i bråkform.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

Vi kommer att träna på:

 • grunderna inom bråk 

 • jämföra bråktal 

 • begreppen tiondelar och
  hundradelar 

 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll 


   

HUR?

 • Vi tittar på en filmad genomgång om det vi ska jobba med. 

 

 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.

 

 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.

 

 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 

 

 • Vi jobbar med elevböckerna.

 

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

 

 • bilda och läsa bråktal 
 • dela en hel figur i lika stora delar 
 • placera bråktal på en tallinje 
 • skriva bråktal som stämmer med en figurs målade delar 
 • dela en hel i tio eller hundra lika stora delar
 • skriva tiondelar och hundradelar 
 • skriva en hel som bråktal 
 • repetera begreppen täljare, nämnare och kvot
 • addera bråk med samma nämnare, med och utan bild samt med hjälp av tallinje 
 • subtrahera bråk med lika stora nämnare, med och utan bild samt med hjälp av tallinje 
 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild  
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: tiondel, hundradel, decimaltal, bråktal, täljaren, nämnare, kvot 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma