👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English-speaking Countries

Skapad 2019-01-08 13:28 i Nyvångskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
English is a global language, spoken by over 900 millions of first- and second language-users worldwide. You will learn about different countries, where English is one of the main languages.

Innehåll

Syfte och långsiktigt mål

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.


Kunskapskrav

  • Strategi för interaktion
  • Förstå tal
  • Förstå skrift
  • Uttrycka sig muntligt
  • Uttrycka sig skriftligt
  • Kommentera och jämföra
  • Formulera sig i skrift
  • Formulera sig i tal
  • Bearbeta och förbättra


Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

 

Lyssna och läsa – reception

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Språkliga företeelser som stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att fokusera på:

-          Språkliga strategier för att göra sig förstådd och berika ett samtal.

 

-          Stavning, fasta uttryck – glosor veckovis

 

-          Läsa texter som anknyter till vardagliga situationer, intressen personer, platser och händelser.

 

-          Lyssna på tydligt talad engelska från olika medier.

 

-          Skriva berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.

 

-          Samtala på engelska kring vardagliga situationer, händelser och platser.

 

Bedömning

Uttrycka sig muntligt, Formulera sig i tal, Strategi för interaktion, Bearbeta och förbättra samt Kommentera och jämföra

-          Bedöms vid gruppsamtal som sker löpande under perioden

 

 

Förstå tal/skrift

-          Frågor till muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 

Uttrycka sig skriftligt, Formulera sig i skrift, Bearbeta och förbättra samt Kommentera och jämföra

-          Skrivna berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.

 

Matriser

En
English-speaking Countries

Engelska

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.